Florent Marcellesi

Copresident @ Verdes Equo

Florent Marcellesi és copresident de Verdes Equo i antic Eurodiputat (Greens/EFA). Com a enginyer civil i urbanista,  és un especialista en processos de transició d’una economia insostenible a una economia verda.

És l’autor, entre altres llibres, de: “La transició ecològica de l’economia. “Per què? Per a què? Com?” o “Adéu al creixement. Viure bé en un món solidari i sostenible”. També va col·laborar a l’edició espanyola del llibre del New Economics Foundation: “21 horas, una jornada laboral más corta para prosperar en el siglo XXI”.