Joan Majó

President @ Fundació Ernest Lluch

President de la Fundació Ernest Lluch

Dr. Enginyer Industrial per l’UPC. Va cursar, però no va acabar els estudis de Polítiques en la UCM. Va realitzar pràctiques a Paris i a Nova York. Fundador i President de TELESINCRO S.A., la primera empresa que va recol·lectar i va fabricar computadores en Espanya (1969). President d’Hispà Olivetti (1988). Primer Alcalde democràtic de Mataró (1979), Ministre d’Indústria i Energia (1986), i “Conseiller hors-class” de la Comissió Europea (1989). Chairman del W.G Information Society Forum (Brusseles, 1995) i President del European Institute for the Mija (Dusseldorf, 2000).

President de Barcelona 22@ (2002), Director General de la Corporació Catalana de R. i TV. (2004), President de In/Out TV (2008), i membre del CAREC (2011)

Actualment vicepresident de la Fundació Jaume Bofill, President de la Fundació Ernest Lluch, President del “Cercle per el Coneixement” i Tresorer de la Societat “Amics del País”.