Jon Bernat Zubiri

Professor @ Universidad País Vasco

Professor de l’Universitat del País Basc

Jon Bernat Zubiri Rey, doctor en Economia i professor de la facultat de Relacions Laborals de l’UPV