Rosana Cervera

Coordinadora Àrea Ecofeminismes @ Ecologistas en Acción

Sociòloga llicenciada per la Universitat Complutense en 1982, Màster sobre Desigualtat, Desenvolupament i Cooperació, per la Facultat de Ciències Econòmiques de la Complutense 1996; Mestratge en Desenvolupament Local per la OIT-NNUU 2001; investigadora social; consultora nacional (política electoral, joventut, desenvolupament local, turisme, etc) i internacional; assistència tècnica i direcció de projectes de Cooperació Internacional a Amèrica Llatina des de 1987 amb NNUU, Comissió Europea, AECID, Comunitat de Madrid, diverses ONGs i fundacions; avaluadora de projectes, programes i polítiques públiques; especialista en emprenedories, formació per a l’ocupació, microfinançament i desenvolupament de MIPIMEs; docent sobre tècniques d’investigació empírica, i sobre metodologia de projectes; experta en Gènere; ecofeminista; activista de diverses organitzacions ecologistes, socials i de drets humans.