Will Stronge

Director @ Autonomy

Director del gabinet estratègic britànic “Autonomy”. Té el doctorat en Polítiques i Filosofia per la Universitat de Brighton i amb Helen Hester està actualment escrivint Post-work (Bloomsbury 2022).